You are currently viewing Kui palju maksab kinnisvaramaakleri teenus?

Kui palju maksab kinnisvaramaakleri teenus?

Täna on kinnisvara omamine paljude inimeste unistus. Täitsa oma kodu ostmine on üks suuremaid finantsilisi tehinguid ning emotsioonide rohkemaid otsuseid, mida inimene elu jooksul tegema peab. Kinnisvara ostu ja müüki puudutavad mitmed vormid, dokumendid ja seadused, mis on olulised tehingu edukaks toimumiseks. Olulisemad neist on võlaõigus-, asjaõigus-, perekonnaõigus-, pärimis- ja ehitusseadus. Nende seaduste ja juriidilise vormi mitte tundmine võib heal juhul lõppeda lihtsalt tehingu tegemata jätmisega, kuid halvemal juhul sadadesse tuhandetesse ulatuvate kahjuga.

Miks maakler kinnisvaratehingusse kaasata?

Tavapäraselt soovib enamus meist seadusandlust, tervist ja suuremaid investeeringuid puudutavates teemades pidada nõu valdkonda tundva eksperdiga, olgu selleks siis arst, jurist, pangahalduri või raamatupidaja/audiitoriga. Seega ei valita antud professionaali kunagi ainult hinna järgi vaid hoolitakse rohkem sellest kui hea eksperdiga tegu on ning kui suurt väärtust ta konkreetse inimese jaoks luua suudab.

Usun, et ka maakleritööd võib eelnevalt nimetatud ametitega võrrelda, sest need on inimesed, keda on igal inimesel ainult üks. Need on inimesed keda usaldatakse ning  kelle poole pöördutakse kõikides tema valdkonda puudutavas. Olgu selleks siis seadused, hambavalu või laenutaotlus. See sama eesmärk on meil ka kinnisvaramaaklerina tegutsedes, kus meie eesmärgiks olla klientide parem käsi ja nõuandja alati kui nad peaksid vajama professionaalset kinnisvaraalast nõu või abi. Õige tehingu korralduse ja seaduse teadmisega on võimalik säästa väga suurel määral aega, raha ja probleemidega seonduvat peavalu. Seda kas inimese jaoks on need väärtused olulised on iga inimese puhul erinev. Nii nagu ka arsti puhul ei saa ka kinnisvaramaakler oma klienti aidata, kui kliendil  enda arvates abi vaja pole.

Maakler on oluline objektiivne vahelüli kahe emotsionaalse osapoole vahel. Ta suunab müügiprotsessi käiku ning proovib leida parima viisi osapoolte vahel kokkuleppe saavutamiseks. Lisaks on maakleri palkamine madala riskiga teenus, sest maakleritele makstakse enamasti ainult tulemustasu. See tähendab, et kui tehingut ei toimu, siis ei maksa klient ka maaklerile tasu. Lisaks on alati on olemas võimalus, et isegi kui maakler teeb suurepärast müügi-ja turundustööd ei leidu määratud aja jooksul õiget hinda maksvat klienti ning klient otsustab lepingut mitte pikendada. Seega on iga müügi- ja ostuprotsess maakleri jaoks seotud suurte riskidega. Professionaalid teevad enne objekti müüki võtmist ära põhjaliku eeltöö, et hinnata iga objektiga seonduvaid võimalikke riske, müügiaega ja investeeringute suurust ning määravad selle alusel vahendustasu. Suurepäraste ja kiirete tulemuste saamine nõuab keskmisest olulisemalt suuremat turunduseelarvet, pühendumust ning aktiivset tegutsemist. Just sellepärast võivad maakleritasud erineda väga suurel määral.

Kui suur on vahendustasu?

Meie firma on keskendunud elukondliku kinnisvara “rätseptööna” müügikorraldusele. Kuna iga klient on erinev, puudub meil fikseeritud vahendustasu ning teenuse maksumus selgub kliendi soovide ja eesmärkide täpsustamise käigus. Kui inimene leiab, et soovib maaklerit kaasata, oleneb vahendustasu suuresti objektist ja kliendi soovidest. On väga suur vahe kas 300 000€ maja soovitakse müüa Põlvas või Viimsis. Keskmine korteri müügiperiood on 3-4 kuud ning selle aja jooksul tuleb maakleril ühele objektiga tegelemisele kulutada ca sada tundi ning investeerida protsessi sadu või isegi tuhandeid eurosid.

Kuidas valida maakler?

Kuna maaklerile ei maksta tunnihinda saab maakleri tasu arvestada ainult väärtuspõhiselt. Ehk peab iga inimene enne maakleri palkamist mõtlema, kas nad oleksid valmis ise selle protsessiga tegelema ning kui suurt väärtus näevad nad selles, kui keegi teine nende eest kogu protsessi toimimise eest vastutuse võtab? Kas nad usuvad, et maakler suudab oma tegevusega väärtust lisada ning saada tavakasutajast parema tulemuse? Meie kogemus näitab, et paljudel juhtudel toimuvad meie klientide kinnisvaratehingud ca 3 korda lühema aja jooksul ning isegi vahendustasu maha arvutades saab klient kätte 1000-3000 eurot rohkem kui nad oleksid tõenäoliselt saanud protsessiga ise tegeledes, sest paljud inimesed eelistavad kinnisvara osta professionaalselt maaklerilt. Seega ei säästa maakleri valinud klient mitte ainult oma aega, vaid saab päeva lõpus ka kiirema tehingu ning parema müügitulemuse.

Kokkuvõte:

Kõigepealt tuleb selgusele jõuda selles, millised on sinu enda kinnisvaraalased soovid. Täna võib kinnisvara väärtusega 100 000€ vahendusteenuse keerukus varieeruda palju ning maakleritasu sellise kinnisvara müügi puhul võib jääda 500-5000€ vahele. Kuna maakleriks saab täna hakata igaüks, siis tasub enne otsuse tegemist põhjalikku eeltööd teha. Kõrge hind ja firma nimi ei garanteeri alati paremat tulemust, seega tuleks maakleri valikul lähtuda pigem maaklerist endast kui tema küsitavast vahendustasust või kinnisarabüroo suurusest.

Kuidas siis otsustada? Kinnisvaravahendus on usaldusel põhinev äri ning kui maakler suudab sind veenda oma teenuse väärtuses, siis tõenäoliselt suudab ta ka sinu kodu väärtust ostuhuviliste silmis kõrgel hoida. Kui maakler ei suuda seista oma vahendustasu eest, siis pole mõtet loota, et ta on suudab seista teie müügisumma eest. Arvestada tasub sellega, et tõenäoliselt saate täpselt sellise teenuse mille eest maksate.